[…] koji se koriste u procedurama. Tako su se 80-ih godina pojavile bele plombe koje su potisnule amalgam, a poslednjih godina sve veću upotrebu imaju keramički […]