Hadži Milentijeva 85, Beograd Ponedeljak - Sreda - Petak 12:30-20:30 | Utorak - Ćetvrtak 8:30-16:30 +381 65 30 47 208 | +381 64 12 39 694
Anestezija u stomatologiji

Anestezija u stomatologiji

Anestezija u stomatologiji predstavlja obavezni deo intervencija kod kojih se očekuje pojava bola.

Iako se bez njen ne može zamislisti savremena stomatologija, anestezija ima dugu primenu. Uveo ju je u Horace Wells sredinom 18. veka. Na taj način pacijentu je obezbeđen komfor tokom procedure, a stomatologu nesmetan rad.

Pod dentalnom anestezijom spadaju ne samo lokalna, već i opšta anestezija, kao i sedacija u stomatologiji. Ipak, najširu primenu imaju lokalni anestetici koji privremeno blokiraju prenos nadražaja u perifernim nervima na mestu primene. Odnosno, dovode do utrnulosti onog dela usne duplje koji treba da se podvrgne stomatološkoj proceduri. Takođe, blokiraju osećaj dodira i osećaj na toplo i hladno.

Tipovi anestezije u stomatologiji

Prema tehnici anestezija u stomatologiji se svrstava u 3 grupe. Koja će biti primenjena zavisi od vrste intervencije i regije na kojoj se izvodi.

 

Infiltraciona pleksus anestezija zahvata manju oblast, tj. jedan do 2 zuba i to u gornjoj vilici. Intraligamentarna anestezija se koristi na malo polje rada, tačnije na jedan zub u donjoj vilici, dok se sprovodna ili blok anestezija obično primenjuje na donjoj vilici kada je potrebno da utrne čitava strana vilice.

Za intervencije na mekim tkivima, kao i za vađenje rasklaćenih mlečnih zuba upotrebljava se površinska anestezija u vidu tečnosti, spreja ili gela.

Postoji više anestetika, a najčešće se koriste Lidokain, Mepivakaine, Prilockaine i Bupivikaine. Svi oni dolaze sa ili bez epinefrina (adrenalina). U pitanju je dodatak vazokonstriktor koji na mestu ubrizgavanja kratkotrajno sužava krvne sudove kako bi se smanjio protok krvi kroz to područje. Time se uz manju količinu anestezije postiže duži efekat.

Anestetici se pomoću šprica i sterilne igle za jednokratnu upotrebu ubrizgavaju pod kožu (sluznicu) ili u tkivo gde treba odstraniti bol.

Kada je neophodna anestezija u stomatologiji?

Anestezija se, pre svega, koristi za vađenje zuba ili korena. Preporučuje se i kod zahtevnijih popravki u slučaju da je zub prilično pokvaren.

Ugradnja implanata podrazumeva i primenu anestezije. Kako je u pitanju bol najvišeg stepena u stomatologiji, proceduru je nemoguće izvršite bez anestetika.

Anestezija nije potrebna kod malih kvarova i zamene plombe. Ne primenjuje se ni na zubima kod kojih je prethodno izvađen koren, jer vas intervencija sigurno neće boleti.

Koliko traje anestezija u stomatološkim intervencijama?

Dužina trajanja anestezije zavisi od više faktora. Količina anestetika koja je data ima ključni uticaj. Normalna ima vrednost 2 ccm i sasvim je dovoljno ukoliko su svi ostali kriterijumi ispunjeni.

Koncentracija anestetika, takođe, utiče na trajanje. U zavisnosti od vrste koriste se anestetici u koncentracijama od 2 ili od 4 odsto, a u pojedinim slučajevima i od 10 odsto. Imajte u vidu da se, bez obzira na vrstu, delovanje produžava ako je dodat vazokonstriktor.

Anestezija u stomatologiji

Delovanje anestezije zavisi i od samog pacijenta, njegovog zdravstvenog stanja, godina starosti, pa i od određenih genetskih faktora koji utiču na metabolizam. Naime, istraživanja su pokazala da kod pojedinih osoba osetljivost na bol je izraženija, te normalne vrednosti anestetika neće biti dovoljne.

Dentalna fobija je, još jedan faktor koji može negativno da se odrazi na trajanje anestezije.

Stomatološka ordinacija u centru Beograda, Lumident Studio ima tim eminentnih stomatologa koji brinu o svojim pacijentima, nastojeći da im pruže ne samo vrhunske tretmane već i da se u svakom trenutku osećaju sigurno i bezbedno.

read more