[…] Kada je bolest uznapredovala tako da konzervativni tretman ne daje efekta pristupa se hirurškom lečenju parodontopatije. Postoje 2 pristupa – režanj operacija i gingivektomija. […]