[…] Impaktirani zubi se javljaju kada je njihovo nicanje, usled određenih uzroka, onemogućeno. Najčešće su u pitanju neiznikli ili delimično iznikli umnjaci, mada nije redak slučaj da i drugi zubi u vilici ostanu “zarobljeni” u kosti. […]