[…] Implanti se ugrađu kada se završi vertikalni rast alveolarne kosti, a nakon perioda strastanja na njih se postavljaju bezmetalne krune. […]