[…] Nakon preparacije zuba koji zahteva restauraciju vrši se digitalno uzimanje otiska putem intraoralnog skenera. Na onovu dobijenog snimka (otiska) kompjuterski softver dizajnira model protetskog rada, koji je […]