[…] Brzina izrade je još jedna prednost digitalne stomatologije. Ne samo da je vreme skeniranja znatno kraće nego za konvencionalni otisak, već se dobijeni prikaz može odmah poslati u zubotehničku laboratoriju. Ovakva procedura obezbeđuje izradu protetskih nadoknada tokom jedne posete, te će pacijent za samo jedan dan dobiti definitivni rad vrhunskog kvaliteta, koji uključuje ne samo krunice na zubima i implantima, već i vinire i keramičke plombe. […]