Oralno zdravlje dijabetičara mora biti na visokom nivou kako bi se sačuvali lepi i zdravi zubi.

Diabetes mellitus je hronično oboljenje koje danas poprima epidemični karakter zbog čega postaje jedna od gavnih tema u gotovo svim disciplinama medicine.

Budući da od ove bolesti u svetu pati preko 412 milioa ljudi, a u našoj zemlji oko 700 hiljada ljudi , Lumident vas podseća na koji način sačuvati oralno zdravlje u okolnostima povišenog šećera u krvi.

Uzroci nastanka ovog metaboličkog poremećaja su brojni. Stil života u 21.veku je obrazac koji je umnogome doprineo razvoju ovog obojenja. Iako smo skloni dok smo mladi, da kažemo da se ozbijne bolesti dešavaju nekom drugom ili u dalekoj starosti , tipičan primer iz svakodnevnog života za nastanak ovog oboljenja su sve češće mladi ljudi. Najčešći target je profesija menadzerskog tipa, gde se sa stresom živi hronično i bez pauza decenijama.

Ako se ovoj slici pridoda opterećena porodična anamneza dijabetesom odnosno naslednom komponentom bolesti, pri čemu se ne nasledjuje bolest već skonost ka bolesti, kao i ishrana bogata ugljenohidratima, onda je rezultat predvidiv.

Oralno zdravlje dijabetičara je najčešće povezano za suvoćom usta

Suvoća usta je veoma čest simptom i povezuje se sa mnogim stanjima. Uzimanjem lekova, različitim oboljenjima i na kraju je veoma česta pojava kada šećerna bolest uspostavi hronicitet.

Pored subjektivne nelagodnosti usled nedostatka pljuvačke, oteženog gutanja i žvakanja, stvaraju se optimalni uslovi za razvoj veoma agresivnih formi miroorganizama. Upravo oni utiču na pojavu najčešćih oralnih manifestacija šećerne bolesti.

Neke od njih su :

Veća učestalost karijesa

Povišena koncentracija šećera u krvi , prati povišenu koncentraciju šećera u pljuvački. Ako zamislimo usnu duplju u kojoj se smanjuje lučenje pljuvačke, a raste količina šećera onda je pojava karijesa logičan rezultat.

Gingivitisi (zapaljenje desni, krvarenje u toku pranja zuba)

Iz već pomenutih razloga, nastanak karijesa prati i oticanje desni i krvarenje prilikom pranja zuba. Pacijenti koji boluju od dijabetesa su često fokusirani na kontrolisanje šećera u opsegu referentnih vrednosti, te se lako zapostavi oralno zdravlje.

Parodontopatija

Iz nelečenog gingivitisa nastaje teži oblik parodontopatije, jer izostaje sposobnost organizma infekciji. Odnosno, reparacija i regeneracija tkiva su veoma usporeni. Duboki dzepovi sa obimnijim razaranjem tkiva, progresija u stepenu razaranja zuba, krvarenje na minimalnu provokaciju, pojava gnojnog sadržaja preko ivice desni, pojava većeg broja fistula, neprijatan zadah.

Gljivične infekcije

Diabetes mellitus je oboljenje koje dopušta razvoj mnogih drugih bolesti. I munitet kod ovakvih osoba je trom i nedovoljno sposoban da se odupre svim nedaćama u odnosu na imunitet zdravog čoveka.

Gljivične oportunističke infekcije su takodje veoma česte, uporne i neprijatne kod nekontrolisane šećerne bolesti.

Oralno zdravlje dijabetičara

Da bi se izbegla ili ublažila kserostomija oralno zdravlje dijabetičara podrazumeva povećan unos tečnosti, pre svega vode. U izuzetnim slučajevima se prepisaje odgovarajuća terapija.

Šta dijabetičari treba da znaju da bi sačuvali oralno zdravje?

Pre svega važno je da izabrani stomatolog bude obavešten o postojanju šećerne bolesti. Saradnja i poverenje su jedan od načina da se preveniraju komplikacije.

Motivacija pacijenta koji je već opterećen strahovima zbog bolesti je nekada dosta teška, pa je strpljenje i saosećajnost terapeuta uslov bez koga se ne može.

Obuka o oralnoj higijeni je pored motivisanosti pacijenta je ključ cele ideje kako sačuvati oralno zdravlje.

Pranje zuba mekim četkicama, higijena međuzubnih prostora, korišćenje konca  za zube, interdentalnih stimulatora ili četkica po tačno utvrđenom dnevnom ritmu i dovoljno dugo. Smatra se da čak i nakon detaljnog pranja zuba očisti se svega 60% svih površina zuba.

Redovne posete stomatologu 4 puta godišnje

Nakon uspostavljanja dobre oralne higijene i saniranja svih oralnih manifestacija dijabetesa i kada stomatolog postane zadovoljan postignutom saradnjom, tada se posete mogu redukovati.

Pacijenti koji nose totalne proteze, a boluju od dijabetesa, neophodno je da ih te proteze ne žuljaju. Takodje je bitno da se redovno i temeljno održava higijena same nadoknade po uputstvu stomatologa.

Iako je ovaj članak posvećen očuvanju zdravlja usne duplje kod pacijenata sa diabetes mellitus tipa 1,2 ili gestacijskim dijabetesom (u trudnoći), ne možemo zanemariti koliko je važna prevencija celokupnog zdravlja. Jedan veoma striktan nutritivni režim, ostavljenje cigareta i alkohola, kao i obrazac života koji svodi stres na minimun.

Za nekog ko već živi po ovom obrascu, u najvećem broju slučajeva život je jednostavno lep i dugovečan.

Međutim, za nekog ko uspe da iznedri takav karakter i volju suprotnu od višedecenijskih loših navika ili onih koji shvate da teret sa kojim su prihvatili da žive treba da puste ili billo koji razlog koji je pokrenuo oboljenje, takvim ljudima je potrebno dati psebnu podršku.

Oralno zdravlje dijabetičara
Lumident studio – stomatološka ordinacija u Beogradu u svom timu ima posvećene specijaliste parodontologije i oralne medicine, koji su obučeni da prepoznaju inicijalne oralne manifestacije hroničnih bolesti i primene terapiju po protokolu stručne literature.