[…] postignutih rezultata sledi ortodontska retencija. U toj fazi poslednja folija nosi se samo noću, a ima zadatak da održi […]