[…] kao što se parodontopatija i Covid 19 dovode u vezu, isto tako i Covid jezik može biti značajan u okrivanju prvih simptoma […]