Hadži Milentijeva 85, Beograd Ponedeljak - Sreda - Petak 12:30-20:30 | Utorak - Ćetvrtak 8:30-16:30 +381 65 30 47 208 | +381 64 12 39 694
Sedacija u stomatologiji

Sedacija u stomatologiji

Sedacija u stomatologiji je postupak kojim se smanjuje uznemirenost, razdrazljibost, strah i anksioznost davanjem lekova iz grupe sedativa (propofol, ketamin,fentanil,midazolam….), kako bi se olakšao neki medicinski postupak ili dijagnosticka procedura.

Metode sedacije u stomatologiji uključuju udisanje sedativa, što se smatra relativnom analgezijom, oralno uspavljivanje ili intravenska sedacija.

Nije redak slučaj da se primenjuje i u manje zahtevnim procedurama, pa i za klasično saniranje karijesa kod pacijenata sa izraženom dentalnom fobijom.

Strah od zubara je veoma čest. Procenjuje se da se nelagoda od stomatoloških intervencija javlja kod 75 odsto svetske populacije. Srećom, ovaj problem ne ometa očuvanje oralnog zdravlja, zahvaljujući primeni sedacije strah od zubara nestaje.

Svesna sedacija u stomatologiji

U stomatologiji se primenjuje svesna sedaciji, tj. analgosedacija. U pitanju je stanje smanjene svesnosti koje dovodi do prijatne smirenosti tako da je pacijent potpuno opušten prilikom stomatološkog zahvata.

Svesna sedacija ne remeti rad srca i pluća. Zadržan je i normalni osećaj dodira i govor, pa je moguće odgovarati na pitanja stomatologa. Vreme trajanja je kratko, već 20-tak minuta nakon intervencije nestaje pospanost.

Iako pruža minimalno smanjenje svesti, ova vrsta sedacije ima brojne prednosti. Kako nema straha i pacijent je relaksiran, ne postoji nijedna prepreka za efikasno izvođenje tretmana. Samim tim se smanjuje i boravak u stomatološkoj ordinaciji, kao i nelagodnost posle tretmana.

Svesna sedacija u stomatologiji može se izvesti na 2 načina.

Oralna sedacija u stomatologiji

U stomatologiji najčešće se primenjuje oralna sedacija. Ona podrazumeva primenu lekova za smirenja. Obično se sat vremena pre intervencije pacijentu daje Leksilijum, Bensedin, Bromazepam ili neki drugi sedativ. Potrebna doza lekova određena je kilažom, godinama i dužinom trajanja intervencije.

Sedacija u stomatologiji

S obzirom da se ova vrsta sedacije uzima oralno nije potrebna priprema niti prisustvo anesteziologa. Uz nju je obavezna lokalna anestezija koja se koristi u stomatološkim zahvatima.

Oralna sedacija u stomatologiji je pogodna za manje intervencije. Koristi se i kao psihološki instrument kod pacijenata koji imaju strah od zubara.

Intravenska sedacija prilikom stomatoloških zahvata

Intravensku sedaciju izvodi anesteziolog. Pre primene neophodno je uzimanje anamneze kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje pacijenta. Na osnovu nje anesteziolog određuje količinu anestetičkih sredstava koja će opustiti pacijenta, pri čemu se doza može blago povećati u toku same intervencije, ako je potrebno. Sedacija se daje 15 minuta pre početka, a zatim stomatolog aplikuje lokalnu anesteziju.

Za vreme trajanja postupka omogućena je komunikacija sa pacijentom, on je u polubudnom stanju, a anesteziolog tokom čitavog postupka prati vitalne parametre – rad srca i pluca (srčane otkucaje i saturaciju kiseonikom).

Ovakav vid anestezije je izuzetno pogodan za veće oralno hirurške intervencije poput obostranog sinus lifta, ugradnje velikog broja implantata, višestrukih apikotomija, komplikovanih vadjenja impaktiranih umnjaka ili brušenja većeg broja zuba kod anksioznih i uplašenih pacijenata.

Ukoliko je intravensku sedaciju potrebno sprovesti kod pacijenata sa hroničnim bolestima bubrega, jetre, srca, pluca, najčešce se savetuje konsultacija sa lekarom internistom koji je zadužen za lečenje primarne bolesti.

Kad se stomatološka intervencija sprovodi uz postupak intravenske sedacije, tada anesteziolog i sestra anestetičarka postaju sastavni deo tima.

Da li svesna sedacija može biti štetna?

Sedacija je u potpunosti bezbedna metoda. Kod intravenske anesteziolog sve vreme vrši monitoring vitalnih funkcija, što pruža dodatnu sigurnost.

Sedacija u stomatologiji

S obzirom da nije štetna, nema ograničenja u pogledu učestalosti primene, takođe ne postoji starosna granica za primenu. Posebno je preporučljiva kod starijih pacijenata i dece sa posebnim potrebama, dok se kod trudnica ne sme koristiti, jer su lekovi za smirenje zabranjeni u trudnoći.

Stručni tim stomatologa specijalista stomatološke ordinacije Lumident Studio se trudi da pored vrhunske terapije, pruži svojim pacijentima osećaj sigurnosti, pa ako je potrebno i primeni sedaciju kako bi ih oslobodio straha.

 

read more