[…] masivnih granuloma, procesa i cisti iz viličnih kostiju. Takodje se primenjuje kod procedura sinus lifta kada je neophodno dobiti dodatnu koštanu potporu za ugradnju […]