[…] savršena belina zuba često je narušena diskoloracijom. Iako ljudi veću pažnju posvećuju tamnim mrljama na zubima, ne treba zanemeriti ni bele mrlje. Ne samo da narušavju estetiku zubnog niza, već mogu ukazivati […]