Hadži Milentijeva 85, Beograd Ponedeljak - Sreda - Petak 12:30-20:30 | Utorak - Ćetvrtak 8:30-16:30 +381 65 30 47 208 | +381 64 12 39 694
Zubi za 24 sata - Savršeno rešenje za potpunu ili delimičnu bezubost

Zubi za 24 sata - Savršeno rešenje za potpunu ili delimičnu bezubost

Zubi za 24 sata, odnosno one day dentistry kako su poznati širom sveta, postali su veoma traženo rešenje za delimičnu ili potpunu bezubost.

Gubitak zuba je problem sa kojim se suočavaju mnogi ljudi. Razlozi za nedostatak su brojni. Najčešći uzročnici su dubok karijes, trauma i parodontopatija.

Iako pacijenti uzimaju u obzir samo narušenu estetiku osmeha, ne treba zanemariti niz komplikacija. Život sa samo jednim nedostajućim zubom u nizu otežava žvakanje hrane. Samim tim, indirektno utiče i na proces varenja.

Vremenom, okolni zubi teže da popune prazan prostor, te dolazi do njihovog naginjanja i krivljenja. Posledica toga jeste gubitak pravilnog kontakta gornje i donje vilice, što vodi ka bržem propadanju zuba, ali i razvoju upalnih procesa.

Imajući ovo u vidu veoma je važno svaki izgubljeni zub u nizu nadoknaditi na vreme. Međutim, nije redak slučaj da pacijenti odlažu intervenciju pravdajući se nedostatkom vremena.

Srećom, savremena stomatologija je omogućila da dobijete zube za 24 sata, tako da sada ne postoji nikakvo ograničenje za reševanje ovog problema.

Šta su zubi za 24 sata?

Zubi za 24 sata su jedinstveni koncept kojim je skraćeno vreme pripreme i izrade protetskog rada. To znači da se vađenja zuba ili zaostalih korenova, ugradnja implanata, uzimanje otiska i izrada krunica obavlja u samo jednom danu.

Zubi za 24 sata

Zahvaljujući ovoj metodi pacijent ne mora više mesece da provode bez zuba, već će moći odmah da nastavi sa svojim svakodnevnim aktivnostima bez osećaja stida. Ujedno, smanjuje se i broj poseta stomatologu, što je posebno važno osobama sa previše obaveza, kao i onima koji imaju strah od zubara.

Ova metoda je pogodna i za pacijente koji žive u inostranstvu, gde su stomatološke intervencije znatno skuplje nego kod nas.

Ko je dobar kandidat?

Osoba kojoj nedostaje više zuba ili svi u vilici može da uzme u razmatranje ovaj koncept. Ipak, odluku da li su mogući zubi za 24 sata donosi stomatolog.

Na osnovu kliničkog pregleda, ortopana i 3D snimka zuba, stomatolog će proceniti da li je pacijent dobar kandidat za ovaj tretman. Glavni parametri koji utiču na izvodljivost tretmana u tako kratkom roku jesu zdravstveno stanje pacijenta, stanje vilične kosti, veličina koštanog defekta nakon vađenja zuba, ali i higijena usne duplje i životne navike.

Ukoliko je proteklo dugo vremena od vađanje više zuba postoji rizik od resorpcije vilične kosti. U tom slučaju neophodno je, najpre, nadoknaditi gubitak vilične kosti. Tek nakon oporavka od operacije može se pristupiti odgovarajućem protetskom tretmanu.

Pušenje je ograničavajući faktor. Zbog toga pušači moraju da budu spremni da prestanu sa ovom lošom navikom pre operacije, kako bi se smanjio rizik od otkaza implanta.

Osobe koje boluju od šećerne bolesti, autoimune bolesti i bolesti desni nisu pogodni kandidati za ovaj koncept.

Šta obuhvata proces izrade zuba za 24 sata?

Nakon brušenja uzima se otisak. Za razliku od tradicionalnog uzimanja otiska pomoću specijalne kašike i odgovarajućeg materijala, vrši se digitalno skeniranje intraoralnim skenerom. Na taj način je čitav proces uzimanja otiska prijatan, a preciznost zagarantovana.

Otisak predstavlja polaznu osnovu za CAD/CAM softver. Ovaj softver dizajnira krunice do najmanjih detalja tako da su obezbeđene savršena funkcionalnost i estetika.

Softverski dizajn odmah se šalje u mašinu koja za nekoliko minuta keramičku kockicu obrađuje u odgovarajući protetski rad.

Zubi za 24 sata

Podarite svojim zubima najbolji tretman, posetite stomatološku ordinaciju Lumident Studio. Kod nas možete dobiti krunice za jedan dan.

read more