[…] u stomatologiji je obavezni postupak pri izvođenju kompleksnijih zahvata, kao što su hirurško vađenje zuba, parodontalna hirurgija, apikotomija, ugradnja implanata, sinus […]