[…] Erozija zuba, takođe, može biti pokretač bola na hladno. Ovo oštećenje na površini zuba nije izazvano bakterijama, te se svrstava u nekarijesne lezije. […]