[…] se postavlja deo koji se naziva abatment- odnosno suprastruktura, na nju će se kasnije postaviti krunica na implantima. Krunica se mogu vezati za suprastrukturu na dva načina- šrafljenjem ili cementiranjem, a mogu […]