[…] Zavisno od složenosti zahvata hollywood smile se može postići pomoću zubnih krunica i vinira. […]