[…] koren ogoljen postaje pristupačniji infekcijama, te gubi potporu. Upravo u ovom stadijumu se vrši hirurško lečenje parodontopatije. Dok poslednja faza predstavlja povlačenje čitave vilične kosti i ispadanje […]